Software-Übersicht

STRATEGIE / SIMULATION 


...sortiert nach Name!Titel Genre Besonderheiten Platine Jahr
Airline Pilots Strategie/Simulation das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der Fluglinie "Japan Airlines" entwickelt Naomi 1999
Bakugan Battle Brawlers Strategie/Simulation TradingCard Game Unknown 2010
Beetle Dash!!
(aka Insect Dash!!)
Strategie/Simulation TradingCard Game Aurora 2007
Derby Owners Club
(aka Derby Owners Club: World Edition) (2002)
     - Derby Owners Club: World Edition EX (2004)
Strategie/Simulation   Naomi 1999
Derby Owners Club 2
     - Derby Owners Club 2 Ver. 2 (2000)
     - Derby Owners Club 2 Ver. 2.1 (2000)
Strategie/Simulation   Naomi 1999
Derby Owners Club 2000 Strategie/Simulation   Naomi 2000
Derby Owners Club 2008: Feel the Rush
     - Derby Owners Club 2008: Feel the Rush V2.0 (2008)
Strategie/Simulation   Lindbergh 2007
Derby Owners Club 2009: Ride for the Live Strategie/Simulation   Lindbergh 2009
Dinosaur King
(aka Kyoryu King)
Strategie/Simulation TradingCard Game Aurora 2005
Fire One! Strategie/Simulation von Exidy lizenzierter Release Z80 1979
Fish Life Strategie/Simulation   Naomi 2000
Fortress Strategie/Simulation   Discrete Logic 1979
Inu No Osanpo Strategie/Simulation Gassi gehen Simulation Naomi 2001
Kyoryu King
(aka Dinosaur King)
Strategie/Simulation TradingCard Game Aurora 2005
Lunar Lander Strategie/Simulation von Atari lizenzierter Release Atari M6502 1979
Mushi King: The Battle of the Beetles Strategie/Simulation TradingCard Game Naomi 2003
Mushi King II Strategie/Simulation TradingCard Game Naomi 2004
Mushi King III Strategie/Simulation TradingCard Game Naomi 2005
Mushi King IV Strategie/Simulation TradingCard Game Naomi 2006
Mushi King V Strategie/Simulation TradingCard Game Naomi 2007
Samurai Wars
(aka Sangokushi Taisen HA / Warring States)
Strategie/Simulation   Ringwide 2010
Sangokushi Taisen Strategie/Simulation TradingCard Game Chihiro 2005
Sangokushi Taisen 2 Strategie/Simulation TradingCard Game Chihiro 2006
Sangokushi Taisen 3
     - Sangokushi Taisen 3 Ver. 3.1 (2008)
Strategie/Simulation TradingCard Game Chihiro 2008
Sangokushi Taisen HA
(aka Samurai Wars / Warring States)
Strategie/Simulation   Ringwide 2010
Sangokushi Taisen Strategie/Simulation TradingCard Game SEGA Nu 2016
SEGA Driving Simulator Strategie/Simulation entwickelt in Zusammenarbeit mit der japanischen Fahrschulbehörde Naomi 2 2002
Sengoku Taisen 1560: Battle of Okehazama
     - Sengoku Taisen 1570 : Devil of Shangluo (2011)
     - Sengoku Taisen 15XX: Five Men of Shishido (2012)
     - Sengoku Taisen 1582: Sun, Honnoji´s Cheat (2012)
     - Sengoku Taisen 1590: Aoi, Kanhasshuu ni Tatsu (2013)
     - Sengoku Taisen 1477: Hafu Rokujyu-Rokusyu no Kakera he (2014)
     - Sengoku Taisen 1600: Sekigahara Jyo no Fuseki Aoi Utsu (2014)
     - Sengoku Taisen 1615: Oosaka Moyu Yo ha Yumeno Gotoku (2015)
     - Sengoku Taisen 1477-1615: Hinomoto Ittou he no Gunki (2015)
Strategie/Simulation TradingCard Game Ringedge 2010
Space Wrek
(aka Star Trek: Strategic Operations Simulator)
Strategie/Simulation   G80 1982
Star Trek: Strategic Operations Simulator
(aka Space Wrek)
Strategie/Simulation   G80 1982
Tokyo Bus Tour Strategie/Simulation   Naomi 2000
Waku Waku Jumbo Strategie/Simulation Kiddy Ride Unknown 1994
Waku Waku Shinkansen Strategie/Simulation Kiddy Ride ST-V 1997
Waku Waku Shoubousya Strategie/Simulation Kiddy Ride Unknown 1998
Warring States
(aka Samurai Wars / Sangokushi Taisen HA)
Strategie/Simulation   Ringwide 2010


  Software-Übersicht

STRATEGIE / SIMULATION Datenschutz | Impressum